AlgemeenHandig

Het schrijven van teksten: het onderwerp en deelonderwerp

0

Het schrijven van teksten gebeurt nooit zomaar lukraak. Er zit als het goed in elkaar steekt een logische opbouw achter. Een tekst heeft meestal een onderwerp en dit wordt uiteengezet in verschillende deelonderwerpen.

Deelontwerp

Net zoals boeken in hoofdstukken kunnen worden onderverdeeld, worden essays en artikelen vaak in secties verdeeld. Binnen elke sectie kan de tekst verder worden onderverdeeld in subsecties. Zo’n subsectie of deelontwerp kan worden onderverdeeld in alinea’s.

Terwijl het inleidende gedeelte van een tekst presenteert wat later zal worden besproken, ontwikkelen de hoofdgedeelten de ideeën die aanvankelijk waren uiteengezet.

De meeste schrijvers verdelen hun teksten in secties. Hoewel teksten niet altijd sectiekoppen hebben, zal het toevoegen van dergelijke kopjes de lezers helpen zich te oriënteren.

Om je te helpen om jouw teksten te structuren doen we een aantal tips van de hand.

Wat is een deelonderwerp?

Een deelonderwerp is een specifiek aspect of een kleinere focus binnen een groter onderwerp. Het helpt om een breder onderwerp in detail te verkennen en te begrijpen.

Het structureren van de sectie

Het is verstandig om vanaf het begin te streven naar een logische en samenhangende structuur. Door met duidelijk herkenbare delen van de tekst te werken, wordt het makkelijker om de tekst indien nodig te herstructureren.

Werken met tussenkopjes

Eén manier om de structuur tijdens het schrijven aan te geven, is door voorlopige ondertitels in te voegen. Dit zodra een nieuw onderwerp of een nieuwe redenering begint.

Dergelijke subkopjes helpen je de structuur van jouw tekst te begrijpen. Het helpt je ook de voor- en nadelen van de structuur die jij hebt gekozen te identificeren.

Wat is een alinea?

Een alinea is een groep zinnen die een idee overbrengen. Elke zin werkt samen als onderdeel van een eenheid om een algemene gedachte of indruk te creëren. Een alinea is de kleinste eenheid of cluster van zinnen waarin één idee adequaat kan worden uitgewerkt.

In antwoord op de vraag wat is een deelonderwerp is het van belang om naar de alinea’s te kijken. Per alinea wordt normaliter in een tekst een deelonderwerp beschreven.

De belangrijkste zin is de onderwerpszin, waarin duidelijk het onderwerp wordt vermeld. De onderwerpszin is meestal de eerste zin van de alinea, omdat deze een overzicht geeft van de volgende zinnen.

De ondersteunende zinnen na de onderwerpszin helpen het hoofdidee te ontwikkelen. Deze zinnen geven specifieke details met betrekking tot de onderwerpzin. Een slot- of slotzin herhaalt of vat vaak het hoofdidee van de onderwerpzin samen.

Effectieve alinea’s

Een effectieve alinea bevat:

  • Een onderwerpzin die het belangrijkste punt weergeeft
  • Ondersteunende zinnen met details en specifieke voorbeelden als bewijs
  • Logische, samenhangende gedachten die van de ene zin naar de andere worden ontwikkeld
  • Een afsluitend idee dat het punt afrondt

Structuur binnen alinea’s

Alinea’s kunnen metaforisch worden vergeleken met bouwstenen waaruit delen van een tekst bestaan. Om ervoor te zorgen dat de structuur van de tekst solide is, moeten ze ook goed gestructureerd zijn.

Een alinea bestaat doorgaans uit drie elementen: een onderwerpszin, ondersteunende zinnen en een slotzin.

  • In de onderwerpszin (vaak de eerste zin) wordt het onderwerp of de focus gepresenteerd. De onderwerpszin dient daarbij als centraal punt en zet de inhoud op de voorgrond. Door aan de lezer duidelijk te maken waar het over gaat, vergroot de onderwerpzin de leesbaarheid van de tekst. Hoewel het mogelijk is dat de onderwerpszin overal in een alinea voorkomt, verschijnt deze meestal aan het begin.
  • Het grootste deel van de alinea bestaat uit wat vaak ondersteunende zinnen of ontwikkelingszinnen worden genoemd. Dit is waar het argument wordt geleverd dat de onderwerpzin uitlegt en/of bewijst.
  • Aan het einde van de alinea kan er een slotzin of overgangszin staan, die het argument van de alinea samenvat. Soms kan dit een overgang naar de volgende alinea creëren. Een dergelijke overgang zorgt ervoor dat de tekst vloeiender tussen alinea’s doorloopt.

 

Lees verder:

Wat is een etmaal en hoe is dit berekend

Previous article

NEN 1006 inspectie: Waarom is regelmatige controle zo belangrijk voor je bedrijf?

Next article

You may also like