Tech

NEN 1006 inspectie: Waarom is regelmatige controle zo belangrijk voor je bedrijf?

0

De NEN 1006 is al jaren een onderdeel van het Bouwbesluit. Het is de norm voor veilige en gezonde leidingwaterinstallaties en een cruciaal onderdeel van elk effectief legionella beheersplan. Deze norm waarborgt de hoge kwaliteit van bijvoorbeeld het drinkwater in Nederland.  Maar wat houdt een NEN 1006 inspectie precies in, en waarom zou jouw bedrijf hier regelmatig aandacht aan moeten besteden?

 

Wat houdt een NEN 1006-inspectie in?

Bij een NEN 1006-inspectie gaat het om meer dan alleen een routinecheck. Een specialist bezoekt het bedrijf om een grondige analyse en evaluatie uit te voeren van de drinkwaterinstallatie, waarbij hij toetst of deze aan alle gestelde eisen en richtlijnen van de NEN 1006 norm voldoet. De inspecteur neemt elk aspect van de installatie onder de loep – van leidingen en pompen tot opslagtanks en andere cruciale componenten – om zo te verzekeren dat er geen sprake is van vervuiling, corrosie, lekkages of andere issues die de waterkwaliteit kunnen compromitteren.

Documentatie, zoals een logboek dat deel uitmaakt van een compleet legionella beheersplan, wordt ook beoordeeld. De consistentie, regelmaat en correctheid van de documentatie zijn essentieel voor het lange termijn beheer en onderhoud van de installatie.

Het nut van een NEN 1006-inspectie voor je legionella beheersplan

Naast dat het een verplichting is, draagt een NEN 1006-inspectie substantieel bij aan de optimalisatie van een legionella beheersplan. Het waarborgt niet alleen de veiligheid en volksgezondheid maar identificeert ook risico's en gebreken die kunnen leiden tot de groei en verspreiding van legionella.

Het tijdig identificeren en aanpakken van dergelijke problemen via regelmatige inspecties draagt bij aan de duurzaamheid en effectiviteit van je legionella beheersplan, bespaart kosten en vermindert het risico op legionella-uitbraken.

Certificering: Een bewijs van een effectief legionella beheersplan

Wanneer de installatie en het legionella beheersplan voldoen aan de gestelde normen, is het mogelijk om een certificering aan te vragen. Deze certificering is een erkenning van de toewijding aan de veiligheid en kwaliteit van drinkwater en de effectieve beheersing van legionella.

De NEN 1006 en een goed uitgevoerd legionella beheersplan zijn samen essentieel voor het waarborgen van waterkwaliteit. Bedrijven, organisaties en instellingen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor de kwaliteit van water en de beheersing van legionella, om zo samen de waterkwaliteit in Nederland hoog te houden.

Het schrijven van teksten: het onderwerp en deelonderwerp

Previous article

Verhoog de veiligheid op festivals

Next article

You may also like