Nieuws

Wat als het mis gaat tijdens je behandeling?

0

Wanneer jij of één van je familieleden in het ziekenhuis belandt, dan denk je daar altijd weer beter uit te komen. Dat is niet zo gek. Ziekenhuizen zijn er immers om mensen beter te maken. Alle zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen, verzorgenden) zullen hun uiterste best doen om naar beste eer en geweten voor je te zorgen. Maar wat nu als er toch een fout wordt gemaakt en je na je ziekenhuisopname niet meer kunt functioneren zoals je gewend was of als je familielid komt te overlijden door een medische fout? Wat kun je dan doen? Je kunt dan een klacht indienen bij het ziekenhuis zelf, maar wat als je daar niet verder mee komt? In dat geval kun je contact opnemen via de klachtenfunctionaris.

Wat kan Centramed voor jou doen?

Centramed bepaald de aansprakelijkheid van de claim op basis van de volgende twee vragen:

  • is het aan te tonen dat er een fout is gemaakt door de zorgprofessional?
  • is het aan te tonen dat er door die fout schade bij u is ontstaan?

Is je antwoord op deze vragen “ja”, dan kan de aansprakelijkheid worden erkend. Is het antwoord op één van deze vragen “nee”, dan word je claim afgewezen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je zelf niet op de juiste wijze medicatie in hebt genomen waardoor (ernstige) bijwerkingen ontstaan, of wanneer er tijdens een operatie complicaties zijn ontstaan, niet door toedoen van de arts..

Wanneer de claim in behandeling wordt genomen, zul je zelf ook heel wat informatie moeten aanleveren. Denk dan bijvoorbeeld aan inzage geven in je medische gegevens, het aangeven wat precies het verwijt is dat je je zorgverlener maakt én het inzicht geven in de gevolgen (praktisch maar ook financieel) van deze fout.

Met deze informatie zal Centramed aan de gang gaan.

Uitsluitsel bieden over aansprakelijkheid

Het is en blijft lastig te bepalen waar de medische aansprakelijkheid ligt. Is dit bij de zorginstelling zelf of bij een bepaalde zorgverlener? Centramed staat alle partijen te woord en zal externe medisch deskundigen inschakelen om ervoor te zorgen dat iedereen gehoord wordt en dat met zekerheid kan worden aangetoond of en zo ja, waar de fout gemaakt is. Aan de hand van deze bevindingen kan worden bepaald wat de gevolgen zijn voor de zorginstelling en voor de patiënt/cliënt. Ook kan op deze manier, buiten de rechter om, een financiële compensatie voor de patiënt/cliënt worden besproken.

Hoe kies je de mobiele telefoon die voldoet aan de meeste van jouw digitale behoeften?

Previous article

4 tips zodat u nog lang plezier kunt hebben van uw nieuwe beamer

Next article

You may also like