AlgemeenGezond

Zo voorkom je legionella uitbraak met tijdige watermonsters

0

Legionella in een watersysteem is funest voor bedrijven en organisaties. Zeker als er mensen ziek van worden. Het kan tot aansprakelijkheidstelling en grote financiële schade leiden. Bovendien wil je als eigenaar van een waterinstallatie geen negatieve invloed hebben op de volksgezondheid. De vorming van deze bacterie kun je voorkomen en indammen door regelmatig watermonsters te laten nemen. Waarom dat zo is, en hoe watermonsters je helpen om legionella te voorkomen, leggen we graag uit.

Legionella zie je niet

Zouden we legionella kunnen zien met het blote oog, dan zouden we pijlsnel actie kunnen ondernemen bij een besmetting in het water. Helaas: dat kan niet. Daarom zijn watermonsters nodig. Door regelmatig watermonsters te nemen en ze te onderzoeken in het laboratorium, weten eigenaren van waterinstallaties of de kwaliteit van het water nog in orde is.

Door watermonsters te nemen kunnen we potentiële gevaren al vroegtijdig identificeren. Daardoor kunnen eigenaren van waterinstallaties al vroeg maatregelen treffen, zoals het desinfecteren van de waterleidingen. Op die manier voorkom je dat er een groot risico ontstaat voor de volksgezondheid. Zo moeten ernstige ziektegevallen als gevolg van een legionellabesmetting voorkomen worden.

Koloniën tellen

Bij een legionella onderzoek maken onderzoekers gebruik van een biologische kweekmethode. Ze filteren een watermonster. Wat achterblijft op het filter, wordt uitgezet op een kweekplaat en in een broedstoof gezet. Daar groeien de bacteriën op. Dat gaat 8 dagen zo door. Daarna kunnen de onderzoekers tellen hoeveel koloniën zich op de kweekplaat hebben gevormd. De hoeveelheid en de soort geven aan of er sprake is van een legionellabesmetting en in welke mate.

Wanneer er meer dan 100 kolonievormende eenheden per liter zijn aangetroffen, moet er direct actie worden ondernomen. Zijn er meer dan 1000 kve per liter, dan moet er een melding worden gedaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Gevolgen van legionella

Wie besmet raakt met de legionellabacterie, krijgt daarvan klachten die lijken op een milde griep. Dit gebeurt bij veruit de meeste mensen. In sommige gevallen ontstaat er een ernstige longontsteking door legionella. Dan spreken we van de veteranenziekte. De meeste mensen herstellen daarvan weer, maar hebben er nog wel maanden last van.

In de ernstigste gevallen leidt een longontsteking door een legionellabacterie tot de dood. Dat wil je als eigenaar van een waterinstallatie absoluut voorkomen. Daarom is het zo belangrijk om regelmatig watermonsters te laten nemen, en op die manier de waterkwaliteit regelmatig te controleren. Want op ziekte zit echt niemand te wachten.

Welke gouden spullen brengen geld op?

Previous article

Het belang van geaccrediteerde veiligheidsmaatregelen op de werkvloer

Next article

You may also like