AlgemeenTech

Wat is een etmaal en hoe is dit berekend

0

Elk land heeft in grote lijnen historisch gezien verschillende metingen gehad voor afstand, gewichten enz. Toch lijkt de methode om de dag in 24 uur te verdelen, de enige methode te zijn die in gebruik is. Deze niet-metrische meting van tijd is verre van ideaal, maar welke andere vergelijkbaar nauwkeurige methoden zijn historisch gebruikt?

De oorsprong van ons tijdsysteem van 24 uur per dag is complex en interessant. In deze blog gaan we dieper in op de vraag wat is een etmaal.

Wat is een etmaal?

Een etmaal is een periode van 24 uur, die begint bij middernacht en eindigt bij de volgende middernacht. Het wordt vaak gebruikt als een standaardtijdseenheid om de duur van een volledige dag te meten en om tijdstippen en gebeurtenissen te beschrijven. Een etmaal bestaat uit daglichturen en nachtelijke uren, waarbij de aarde één keer om haar as draait gedurende deze periode.

Het ontstaan van tijdsystemen

Egyptenaren De Egyptenaren verdeelde de tijd al in uren, maar de verdeling van de uren was verschillend in de zomer- en wintertijd.
Babylonië De indeling van uren en minuten gebruiken we nog altijd en komt van hoe de Babyloniërs hun tijd aangaven.
Het Chinese systeem De Chinezen uit de oudheid gebruikte een tijdsysteem die met 12 dubbele uren werkten.

Egyptische systeem

Onze dag van 24 uur komt van de oude Egyptenaren die de dag in 10 uur verdeelden. Het werd gemeten met apparaten zoals schaduwklokken. Er werd een schemeruur aan het begin en nog een aan het einde van de dag toegevoegd.

De nacht werd verdeeld in twaalf uur, gebaseerd op de waarnemingen van sterren. De Egyptenaren hadden een systeem van 36 sterrengroepen, ‘decanen’ genoemd. Deze waren zo gekozen dat elke nacht één decaan 40 minuten na de vorige opkwam.

Tafels werden gemaakt om mensen te helpen de tijd ’s nachts te bepalen door naar de decanen te kijken. Verbazingwekkend genoeg zijn dergelijke tafels gevonden in de deksels van doodskisten, vermoedelijk zodat de doden ook de tijd konden zien.

In het Egyptische systeem waren de lengte van de dag- en nachturen ongelijk en varieerden ze met de seizoenen. In de zomer waren de uren overdag langer dan de uren ’s nachts. Terwijl in de winter de urenlengten omgekeerd waren.

Oude Babyloniërs: uren en minuten

De onderverdeling van uren en minuten in 60 komt van de oude Babyloniërs. Die een voorliefde hadden voor het gebruik van getallen tot op het grondtal 60. III II (met iets andere streken) betekende bijvoorbeeld drie keer 60 plus twee of 182.

We hebben van de Babyloniërs niet alleen de uren en minuten, verdeeld in 60, behouden. Maar ook hun verdeling van een cirkel in 360 delen of graden. Wat we niet hebben behouden is de verdeling van een dag in 360 delen, ‘ush’ genoemd. Die in ons tijdsysteem elk gelijk waren aan vier minuten.

De Babyloniërs waren geïnteresseerd in 360, omdat dat hun schatting was voor het aantal dagen in een jaar. Door hun adoptie van een basis-60-systeem konden ze waarschijnlijk complexe berekeningen maken met breuken.

Chinese systeem

De oude Chinezen gebruikten een dubbel tijdsysteem waarbij ze de dag verdeelden in twaalf zogenaamde ‘dubbele uren’. Waarbij het midden van het eerste dubbele uur oorspronkelijk middernacht was.

Ze hadden ook een apart systeem waarin een dag werd verdeeld in 100 gelijke delen, ‘ke’ genaamd.

Wat deze regeling ingewikkeld maakte, was dat de twee systemen niet goed in elkaar pasten. Aangezien er een niet-integraal aantal ke in elk dubbeluur zat, namelijk 8 1/3. Vanwege dit ongemak, werd in het jaar 1628 het aantal ke per dag teruggebracht tot 96.

Metrische tijd

In 1998 introduceerde het horlogebedrijf Swatch het concept van een decimale internettijd waarbij de dag wordt verdeeld in 1000 ‘beats’. Zodat elke beat gelijk is aan 1 minuut en 26,4 seconden. De beats werden aangegeven met het @-symbool. Waardoor @250 bijvoorbeeld een tijdsperiode aanduidt die gelijk is aan zes uur.

Tot nu toe is dit systeem niet aangeslagen.

Voor elk land zouden de enorme kosten en moeilijkheden bij het overstappen naar dit metrisch tijdsysteem enorm zijn.

De onoverkomelijke moeilijkheid zou zijn om elk land in de wereld ertoe te brengen zowel in te stemmen met verandering. Evenals het eens te worden over een gemeenschappelijk systeem van decimale tijd. Je kunt veilig stellen dat er geen plotselinge verandering zal zijn ten opzichte van het huidige systeem van tijdmeting.

Lees verder:

5 voordelen van VR-gaming die jouw sociale leven kunnen verbeteren

Previous article

Het schrijven van teksten: het onderwerp en deelonderwerp

Next article

You may also like